Fondos Europeos

“Axuda do IGAPE á dixitalización Industria 4.0” 2018

Distribuciones Castro Casado foi beneficiaria dunha axuda do programa IGAPE “dixitalización Industria 4.0”, cuxo resultado é promover a transformación dixital da empresa e favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.

Axuda do IGAPE á dixitalización Industria 4.0 2018